Kassa

Kassa (szlovákul: Košice), Szlovákia második legnagyobb városa a Hernád-partján fekszik a magyar határtól mindössze 16 km távolságban. Katolikus és evangélikus püspöki székhely; műemlékeivel, múzeumaival egy egész napos programot kínál az idelátogatóknak.

A város fő látnivalói – a kassai dóm, Szt. Mihály-kápolna, nemesi paloták, 19. századi polgári házak, múzeumok – nagyobbrészt a mintegy 800 méter hosszú, orsó alakban elnyúló főutcáján, illetve annak közvetlen közelében találhatóak, gyalogszerrel könnyen bejárhatóak.

Kassa – Európa Kulturális Fővárosa volt 2013-ban.

A város híres író szülötte, Márai Sándor, akinek szobra 2004 óta áll az óváros egyik terén, melyet Márai térnek hívnak.

Egykori lakójára, aki szülővárosát számtalan írásában örökítette meg, napjainkban is büszkék a Kassaiak. Emlékét szeretettel és tisztelettel őrzik.

Szent Mihály-kápolna, Kassa

A város legkiemelkedőbb műemléke, a gótikus építészet nagyszerű alkotása, a Szt. Erzsébet püspöki székesegyház, a kassai dóm. A dóm helyén már a 13. században állt egy templom, amely 1378-ban leégett. Ezt követően kezdték el a dóm építését, de csak 1521-ban fejezték be teljesen. A háromhajós-csarnoktemplom 1556-ban tűzvész áldozata lett, csak négy oltára maradt meg.
Mai alakját a 19. századi megújítása után nyerte el, átépítésének terveit Steindl Imre, a pesti parlament tervezője készítette. A dóm altemplomában helyezték el II. Rákóczi Ferenc fejedelem hamvait. Főoltárának festményei 1474-1477 között készültek.

Kassai dóm
A dómtól délre találjuk az 1330-40-es években épített Szt. Mihály kápolnát. A gótikus stílusban épült temetőkápolnában 17 régi sírkő van. A kápolna belsejében részben még eredeti freskók vannak.
A dóm északi oldalán áll az 16. század közepén épített Orbán-torony, helyén a nagy tűzvész áldozatául esett vörös torony állt. Eredeti 1556-ban készült harangja 1967-ben megsemmisült, ma már csak a harang másolata látható.
Az Orbán-toronytól távolodva az Állami színház épületéhez jutunk. A 19. század végén eklektikus stílusban emelt épület helyén állt egykor a városháza.
A ferences rendiek temploma a 14. század végén épült. Az eredeti gótikus templomból mára kevés maradt meg, jelenlegi barokk-copf formáját a 18. századi átépítésekor nyerte el.
A város legrégebbi egyházi épülete a domonkos templom. A 13. század végén felállított templom koragótikus stílusban épült. A nagy tűzvészben megrongálódott, majd a 18. században barokk stílusban átépítették.
Az egykori jezsuita, ma premontrei templom a 17. század utolsó harmadában épült. A barokk épület 1811-ben került a premontrei rendhez. A kolostor épülete a 15. században a király háza volt, később főkapitányok háza, majd iskola. Falai között megszállt többek között Mátyás király, Bocskai István, Bethlen Gábor, I. Rákóczi György is.
http://utazasok.org/index.php/Szlovakia/Kassa
A város főutcáján több egykori nemesi palotát is találunk. Az 1899-ben épített Andrássy-palota földszintjén egykor a város legkedveltebb kávéháza működött, jelenleg pedig egy cukrászda működik. Az egyemeletes, klasszicista stílusú Forgách-palota a 18. század végén épült, jelenleg könyvtár működik falai között. A püspöki palota 1804-ben épült a püspökség létesítésekor. A három korábbi ház összevonásából kialakított épületet a 19. század közepén és végén is átalakították. A barokk stílusú Csáky-Dessewffy palotát a 19. század elején építették. A szintén barokk stílusú Barkóczy palotát a 18. század közepén építették

A Lőcsei-ház Kassa legrégibb ma is álló polgári épülete. A 15. században épült házat 1642-ben Lőcse városa vette meg a kereskedői számára, nevét is innen kapta.
Rodostói ház
A Rodostó ház, Kassán található Rákóczi-emlékhely, annak a háznak az utánzata, ahol a fejedelem 1720 és 1735 között száműzetésben élt, és halt meg. A Hóhérbástya udvarán álló két emeletes épület, amelyet 1991-ben nyitottak meg a nagyközönség számára. Az eredeti Rodostóban található ház kivitelezésében a fejedelem saját kezűleg is részt vett.
Kálvária
http://www.bucsujaras.hu/kassa/index.html
A kassai Kálvária építésének a kezdeményezői a jezsuiták voltak. A Rákóczi-szabadságharc bukása után a hívek hitéletének elmélyítésére építették, főként pedig a katolikussá lévők megújulására. 1736-ban alapították meg a Kálváriát a várostól észak-nyugatra egy dombon, beépítetlen területen, patakok mellett. 1732-ben Litzi Lukács Nikodémus rendi építész tervei szerint készítették el, és 1758-ban fejezték be az építkezést. A Kálvária-templom körüli tér apró építményekkel a 19. század végén lett tele.
Kassai Kelet-Szlovákiai Múzeum
http://www.slovakia.travel/entitaview.aspx?l=4&smi=308041&llt=1&idp=3744
A Kelet-Szlovákiai Múzeum a legrégebbi és legjelentősebb múzeumok közé tartozik Szlovákiában. A kiállítások a látogatók számára a kelet-szlovákiai régió természetét és történelmét közelítik meg. Több egyedülálló kiállított tárgy is található itt.

«
»